Учениците от 12 В клас на ПГИ "Роберт Шуман" в Разград поканиха по изключително оригинален начин своя класен ръководител Дилбер Рюстем на абитуриентски бал, съобщиха от Лудогорец.

В сряда сутрин класът се събра на стадион "Хювефарма Арена" и изненада г-жа Рюстем с въпрос на светлинното табло: "Ще дойдете ли с нас на бал"?

А) Да!

Б) Разбира се!

B) Естествено!

Г) С вас винаги! 

Г-жа Рюстем бе много щастлива, като благодари на учениците си за оригиналната покана.